home Рампи

Безпроблемно преминаване на товари и персонал!

Няма значение какъв е камионът - с нивоизравнителната рампа Вие постигате максимален обем на товаро-разтоварна дейност, като интегрирате товарната площадка към всяко транспортно средство.


Рампите са изработени от висококачествена стомана и са окомплектовани с електро-хидравлична станция. Те служат за изравняване на разликата в нивото между товарната площадка и превозното средство.

  • Стандартизирани размери.
  • Висока степен на надеждност.
  • Различна степен на автоматизация.
  • Могат да изравняват както в положителна, така и в отрицателна посока.
  • Монтират се в предварително изработен фундамент.

Рампите имат съвместимост на комплексното товаро-разтоварно място и се залагат още в процеса на планиране на обекта!

Рампи Рампи Рампи Рампи Рампи

 

Брошури за рампи DLE-M и DLH-M


Модел DLE-M


Модел DLH-M