home Врати и PVC завеси » FLAP врати и PVC завеси

За да намалите разходите и да увеличите ефективността!

Опростена конструкция и лесна поддръжка! Безотказна работа в различна среда по изискванията на EN ISO.

За по-подробна информация относно PVC завеси и Летящи врати (FLAP), моля, посетете специализираната ни интернет страница: www.pvczavesi.com


Вратите от полиестер, известни като FLAP врати, са произведени от PVC платно и рамка от неръждаема стомана.

 • Произвеждат се по зададен размер от клиента.
 • Прозрачно PVC платно ("Нормал" - до -15°C) с различна широчина и дебелина (ш/д): 1220/4.0, 1220/5.0, 1220/7.0, 1525/5.0 и 1525/7.0.
 • Различна степен на автоматизация.
 • Могат да бъдат с едно или две крила.
 • Шумо и термоизолиращи.

 PVC завесите са произведени от PVC ленти и рамка от неръждаема стомана.

 • Произвеждат се по зададен размер от клиента.
 • Прозрачни PVC ленти.
 • "Нормал" (до -15°C) с различна широчина и дебелина (ш/д): 100/1.0, 150/1.2, 200/2.0, 300/3.0 и други.
 • "Нискотемпературни" (от -15°C до -40°C) с различна широчина и дебелина (ш/д): 200/2.0 и 300/3.0.
 • "Шокови" (от -40°C до -60°C) с широчина и дебелина (ш/д): 300/3.0.
 • Различни начини на закрепване: постоянно закрепени (несваляеми) и сваляеми с гребен и шина.
 • Шумо и термоизолиращи.
 • Голям температурен диапазон.
FLAP врати FLAP врати FLAP врати PVC завеси PVC завеси PVC завеси